UDBYGNING AF SLAGELSE RENSEANLÆG

13. okt, 2015

Dansk Stålmontage har afsluttet udbygningen af Slagelse Renseanlæg for bygherre SK Spildevand. Udbygningen består i nye indløbsriste med ristegodsanlæg, sand- fedtfang, sandbehandling, slambehandling og slammodtagerstation.