BIOFOS

1. jan, 2018

Vi har nu afsluttet vort projekt med ombygning af slambehandlingsanlæg på Lynetten- og Damhusåen Renseanlæg. Anlæggene er begge i drift.