SMALL SCALE ANLÆG TIL PULVERFREMSTILLING

SMALL SCALE ANLÆG TIL PULVERFREMSTILLING

På værkstedet er vore primære opgaver fremstilling af Small Scale Anlæg til pulverfremstilling, tegning og fremstilling af rustfrie platforme til en ombygnings opgave vi skal udføre senere på året.
CYKELKLUBBEN PEDALEUR

CYKELKLUBBEN PEDALEUR

Dansk Stålmontage fik startet sæson 2015 for Cykelklubben Pedaleur, med grillpølser og en tår at drikke efter en træningstur i småregn. Vi ønsker alle Pedaleurne en god sæson.
UDBYGNING AF SLAGELSE RENSEANLÆG

UDBYGNING AF SLAGELSE RENSEANLÆG

Dansk Stålmontage har afsluttet udbygningen af Slagelse Renseanlæg for bygherre SK Spildevand. Udbygningen består i nye indløbsriste med ristegodsanlæg, sand- fedtfang, sandbehandling, slambehandling og slammodtagerstation.