OPGRADERING AF VARMEANLÆG PÅ AVEDØRE RENSEANLÆG

25. apr, 2016

Vi har afsluttet vor installation vedr. opgradering af varmeanlæg for BIOFOS på Avedøre Renseanlæg.